Slideshow shadow

Ellen G WhiteApreciez cartea Marea Luptă mai mult decât argintul sau aurul și doresc foarte mult ca ea să ajungă în mâna poporului… rezultatele circulării acestei cărți nu trebuie să fie judecate după ce se vede acum. Prin citirea ei, unele suflete vor fi trezite şi vor avea curajul să se unească imediat cu aceia care ţin poruncile lui Dumnezeu. Dar un număr mult mai mare de oameni care o citesc, nu vor lua poziție până nu văd împlinindu-se acele evenimente prezise în ea. Împlinirea unora dintre preziceri le va inspira încrederea că altele se vor împlini, iar când pământul va fi luminat de slava Domnului la încheierea lucrării, multe suflete vor lua poziție pentru păzirea poruncilor lui Dumnezeu ca rezultat al acestei cărți.”  E.G. White – autorul cărții Marea Luptă